Bemutatkozás

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 2007. október 1-én létrehozta a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézményét.

A létrehozott új intézmény az 1981 óta működő Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye helyett 2007. okt-1-től jogutódként látja el a működési engedély szerinti feladatait.

A létrehozott intézmény komplexen biztosítja 4 településen az idősek számára az alapszolgáltatásokat, valamint teljes kistérségi szinten a szakosított ellátást. Ezek közül az ápolást-gondozást biztosító bentlakásos intézményei Szolnokon, 3 telephelyen működnek, melyekbe az ország egész területéről fogadunk jelentkezőket.

Az Intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott alapellátások, és szakosított ellátás közül az alábbiakat biztosítja:

Alapellátások:

  • Szociális étkeztetés,
  • Házi segítségnyújtás,
  • Nappali ellátás (idősek klubjai),
  • Falu- és tanyagondnoki szolgáltatás,
  • Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Szakosított ellátási formák:

Ápolást, gondozást nyújtó intézmények:

  • demens
  • általános szükségletűek ellátása