Alapítvány

Üdvözöljük a Szolnoki Idősek Otthonaiban
Élőkért és Dolgozókért Alapítvány oldalán!

A szolnoki Egyesített Szociális Intézményhez három önkormányzati fenntartású Idősek Otthona tartozik. Alapítványunk elsősorban az itt élő 150, sok esetben súlyos betegségekkel küszködő idős ember életkörülményein, valamint az itt dolgozók munkafeltételein kíván javítani. Alapítványunk 2001-ben azzal a felismeréssel jött létre, hogy az állami és önkormányzati támogatás mellett a szakmai munka hatékonyságának további növelése érdekében nagyon fontos a civil szféra segítsége is. Az idős emberek életkörülményein való javítás többek között magában foglalja:
1. A gyógyító és ápolási feladatok ellátásának korszerűsítését, például új eszközök beszerzésével, ezáltal a beteg ember gyógyulási esélyei növekednek, szenvedése nagyobb mértékben enyhíthető.
2. Az itt élők komfortérzetének, kényelmének növelését, a szabadidő hasznos eltöltését, meglévő képességeik használatát. A cél továbbá az, hogy semmi olyan tevékenységből ne kelljen kiszorulniuk, amit az intézmény falain kívül élő idősebb társaik is végezhetnek, a hétköznapok és ünnepeik során.

A felsorolt célok teljesítése azonban nem kevés pénzbe kerül. Alapítványunk az eddigiek során is mindig gyakorlatias, ténylegesen elérhető lépésekkel igyekezett a fentieket megvalósítani. Nagy eredménynek tekintjük, hogy 2003-tól kezdődően Közhasznú Alapítvány lettünk, ez azt is jelenti, hogy lehetőségünk van a magánszemélyek jövedelemadójának 1%-ának fogadására is, amennyiben ezt a részünkre ajánlják fel. Az évközben a számlánkra történő befizetéseken túl, ez utóbbi lehetőséggel nagyon sokan éltek az eddigiekben is és bízunk benne, hogy ez a jövőben sem lesz másként.

Ezúton is köszönjük eddigi és jövőbeni támogatóink segítségét!

Szolnoki Idősek Otthonaiban Élőkért és Dolgozókért Alapítvány

SZIOÉDA
Képviselő: Horváth Erika igazgató
Cím: 5000 Szolnok, Kaán Károly út 20.
Tel: +36 56 513 120
E-mail: esziszol[kukac]szktteszi.hu
Adószám: 18834727-1-16
Számlaszám: 11745004-20081256 -00000000
Alapítványunk működését a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja
Alapítványunk működését a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja

Szolnoki Idősek Otthonaiban Élőkért és Dolgozókért Alapítvány

Összefoglaló a NEAG-KP-1-2021/4-000402 pályázati azonosítóval rendelkező nyertes pályázat megvalósításáról és a megítélt 300.000 Ft támogatási összeg felhasználásáról.

Az SZKTT Egyesített Szociális Intézményben élő idősek és az intézményben dolgozó munkatársak rekreációs, kulturális és szociális támogatásának megvalósulása az Alapítványunk fő tevékenysége. A kedvező elbírálásban részesülő működési pályázatunk az év során megvalósult programjaink adminisztrációs, dekorációs és egyéb költségeinek biztosításához nyújtott támogatást.   A 2021-es évben az alábbi tevékenységeink valósultak meg:
Idős és demens ellátásba résztvevő ellátottak részére szervezett programok:

 • Senior örömtánc program
 • művészetterápiás foglalkoztatások folyamatosan
 • Majális keretében zenés-táncos program vetélkedővel
 • kutyaterápiás programok demensek részére ( 5 alkalom)
 • Alzheimer Világnap megrendezése Senior örömtánccal

Munkatársak részére szervezett programok:

  • Majális keretében dolgozói sportnap
  • Nyári napközis tábor a munkatársak gyermekei részére

A 2021-es év során a járványügyi helyzet kihívások elé állította az Alapítványunkat is, de ennek ellenére a tervezett programjainkat a szükséges védekező rendelkezések betartása mellett is sikerült megvalósítanunk.

Beszámolót készítette: Tokajiné Fodor Szilvia (pályázatíró munkatárs)

Szolnoki Idősek Otthonaiban Élőkért és Dolgozókért Alapítvány beszámoló

A Szolnoki Idősek Otthonaiban Élőkért és Dolgozókért Alapítvány 2017-ben az alábbi pályázati programokra kapott támogatást:

 • Működési pályázat (NEA –TF-M-0423) keretében 167.000 Ft támogatást kapott.

A pályázati forrásból az Alapítvány működéséhez szükséges irodaszerekre fordítottuk a támogatást, valamint, a dolgozók gyermekei részére napközis tábort szerveztünk.

„SZOCIÁLIS SZAKMAI MEGÚJULÁS”

A Szolnoki Idősek Otthonaiban Élőkért és Dolgozókért Alapítványunk az Emberi Erőforrások Minisztériumához nyújtott be szakmai pályázatot  „Szociális szakmai megújulás” címmel. A pályázatunk kedvező elbírálásban részesült (pályázati azonosító:NEA-TF-17-SZ-0284), ennek keretében 309.867 Ft összegben az alábbi programok megvalósítása nyert támogatást:

 1. Kreatív önismereti  tréning a művészetterápia módszerével ( három csoport indítása)
 2. Szakmai kirándulás megvalósulása (Gödöllő-Máriabesnyő-Veresegyház)
 3. Szakmai tapasztalatcsere

A pályázat programjából az idén a két önismereti csoport, valamint a szakmai kirándulás valósult meg. A tréningeken a bentlakásos idősek otthonaiban dolgozó nővérek és foglalkoztató kollégák vettek részt. A művészetterápia eszközét alkalmazva a kiégés megelőzéseként a belső erőforrások megerősítése, és azok megfogalmazása volt a célja az 5 alkalmas tréningnek.

A szakmai kirándulás során két idősek bentlakásos otthonát látogattunk meg. Gödöllőn a  Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthonát,  és Veresegyházán a Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthonát. Mindkét intézményben eredményes, a szakmai nézőpontunkat tágító újításokkal ismerkedhettünk meg. A kirándulás  részét képezte egy kis kulturális program is, amelynek keretében megtekintettük a Gödöllői Kastélyt, ahol az 50-es években szintén idősek otthona működött egykor.

A pályázati program megvalósításában résztvevő kollégák, mind szakmailag, mind mentálhigiénés szempontból olyan élményekkel gazdagodtak, amelyek elősegítik a hatékonyabb munkavégzést a számukra.

A pályázati programunk 2018. tavaszáig tart, így a terveink szerint még egy önismereti tréning kerül megszervezésre, valamint a kirándulásunk során megtekintett intézmények vezetőit látjuk vendégül egy intézménylátogatás keretén belül.

Fényképek a szakmai kirándulásról

Szeptember az Alzheimer-kór Világhónapja.

A színvonalas demens gondozás megteremtéséhez elengedhetetlen a megfelelő terápiás környezet biztosítása. A legfontosabb ezen betegek gondozásában a megfelelő, nyugalmat és biztonságot nyújtó terápiás környezet megteremtése.

Intézményünk az SZKTT Egyesített Szociális Intézmény idén az EMLÉKIDÉZŐ PARK kialakításával csatlakozik a Alzheimer Világhónap figyelemfelhívó programjaihoz. A park kialakítása folyamatos, amelynek megvalósulását adományok tették lehetővé.

A park ünnepélyes megnyitója zártkörű rendezvényként 2022.10.04-én kerül megrendezésre.

„ÉRTÉKTEREMTŐ IDŐSKOR” PÁLYÁZAT ZÁRÁSA

Alapítványunk 2023.03.31-vel sikeresen zárta az ÉRTÉKTEREMTŐ IDŐSKOR NEAG-KP-1-2022/4-000317 azonosítószámmal megnyert pályázatát. A támogatást 350.000 Ft -ot a bentlakásos otthonokban élő idősek terápiás foglalkozásainak eszközfejlesztésére és a generációk közötti hídépítés jegyében szerevezett programok megvalósítására használtuk fel.

ÉVES BESZÁMOLÓK

Közhasznúsági jelentés 2022

Közhasznúsági jelentés 2021

Közhasznúsági jelentés 2020

Közhasznúsági jelentés 2019

Közhasznúsági jelentés 2018

Közhasznúsági jelentés 2017

Közhasznúsági jelentés 2016

Közhasznúsági jelentés 2015

Közhasznúsági jelentés 2014

Közhasznúsági jelentés 2013

Közhasznúsági jelentés 2012

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2010

Közhasznúsági jelentés 2009

Közhasznúsági jelentés 2008

Közhasznúsági jelentés 2007