Idősek Otthonai

I. sz. Idősek Otthona

5000 Szolnok,
Vízpart krt. 3.
1_otthon[kukac]szktteszi.hu
tel: +36 56 513 278

II. sz. Idősek Otthona


5000 Szolnok,
Kaán Károly út 20.
osztvez[kukac]szktteszi.hu
tel: +36 56 410 000

III. sz. Idősek Otthona


5000 Szolnok,
Vízpart krt. 3.
laszloerika[kukac]szktteszi.hu
tel:: +36 56 510 276

Időskorúak Gondozóháza


5000 Szolnok,
Abonyi út 32.
gondozohaz[kukac]szktteszi.hu
tel: +36 56 514 404

IV. sz. Idősek Otthona


5000 Szolnok,
Vízpart krt. 3.
tel: +36 56 412 953

Az átmeneti elhelyezés maximum 9 hónap időtartamra vehető igénybe. Ez az időtartam, egy alkalommal, legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítható.

Intézményünk 15 férőhelyen tudja biztosítani az idősek ellátását, 3 ágyas szobákban.
A térítési díj: 5.000,-F t/nap, 150.000,- Ft/hó, a SZMJV közgyűlése 4/2017.(II.27) önkormányzati rendelete alapján.
Célunk, hogy segítséget nyújtsunk azoknak az időskorú ellátottaknak, akik az egészségi állapotukban bekövetkezett változás miatt 24 órás felügyeletet igényelnek, valamint azoknak a rászoruló személyeknek, akiket a családjuk gondoz, de e tevékenység végzése átmenetileg akadályokba ütközik, (betegség, költözés stb.)
Ellátási terület: Szolnok járás közigazgatási területe
Az Időskorúak Gondozóháza teljes körű ellátás részeként gondoskodik

   • átmeneti elhelyezésről 24 órás felügyelet mellett;
   • napi 3x-i étkezés, szükség esetén diéta;
   • ruházattal és textíliával való ellátásáról;
   • egészségügyi ellátás biztosításáról.

Az érdeklődők részére lehetőséget biztosítunk telephelyeink megtekintésére a hét csütörtöki napjain 09.00 és 11 .00 óra között előzetes időpont egyeztetés után.

Az idősek bentlakásos otthonaiban történő elhelyezés ügyintézésének menete

Szolgáltatás igénylésének kezdeményezés
A szolgáltatás igénylését a „Kérelem” formanyomtatvány kitöltésével lehet kezdeményezni. A nyomtatvány szeméyesen átvehető munkaidőben, a Vízpart körúti irodában, vagy letölthető a következő linken:
Kérelem nyomtatványcsomag:

Kérelem mellé csatolandó másolatban

Alapszolgáltatáshoz szükséges kérelem nyomtatványcsomag

Bentlakáshoz szükséges nyomtatványcsomag

A „Kérelem” mellé kell csatolni (másolatban):

   • személyigazolvány
   • lakcímkártya
   • TAJ-kártya
   • utolsó nyugdíjszelvény
   • nyugdíjösszesítő (tárgyévi)
   • életjáradékról szóló szelvény
   • fogyatékossági támogatásról szóló szelvény
   • fogyatékossági támogatásról szóló határozat
   • gondnokság alá helyezés elindításáról szóló beadvány
   • gondnoki kijelölő határozat
   • utolsó kórházi zárójelentés
   • 80 év feletti egyedül élő Kérelmező esetében a Jegyző által kiállított igazolás
Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 8.00-15.00
Kedd: 13.00-15.00
Szerda: –
Csütörtök: 13.00 – 15.00
Péntek: 8.00-11.00

Ügyfélfogadás helye:

Szolnok, Vízpart körút 3..
tel: +36   56 513 120

Ügyintéző: Tokajiné Fodor Szilvia

A kitöltött kérelem és a csatolandó fénymásolatok eljuttathatók személyesen vagy postai úton az intézmény székhelyére:

SZKTT Egyesített Szociális Intézménye
5000 Szolnok, Vízpart körút 3.

A bekerüléshez szükséges dokumentumok beérkezése után az intézményi elhelyezést megelőzően az iintézmény 2 munkatársa tájékozódik kérelmező életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szociális helyzetéről, a megfelelő személyre szabott szolgáltatás biztosítása érdekében..

Az előgondozás célja:

Az elhelyezésre váró helyzetének megismerése, annak megállapítása, hogy állapotának és szükségleteinek megfelel-e az intézmény szolgáltatása.

 • Tájékoztatás nyújtása az igénybe vevő részére az intézményi életre való felkészülésre.
 • Annak vizsgálata, hogy az ellátást igénybe vevő életkora, egészségi állapota, valamint szociális helyzete alapján jogosul-e az ellátásra.
 • A szolgáltatás biztosításának előkészítése az igénybe vevő részére az intézményben.