Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
Egyesített Szociális Intézménye
 5000 Szolnok, Vízpart körút 3.

Elérhetőségeink:

 • intézmény igazgató, titkárság:   esziszol@t-online.hu
 • szociális ügyintéző - bentlakásos kérelem ügyintézés;
 • intézményvezető főnővér;
 • műszaki vezető.
Telefon: +36 56 513 120

 • munkaügy:  galtimea@szktteszi.hu
 Telefon: +36 56 423 002


A Gazdasági Hivatal továbbra is a Kaán Károly 20. szám alatt található :
                             Telefon:+36 56 410 000


image-63749-honlapra.w640.png

1%  AZ IDŐSEKNEK!
Alapítványunk célja, hogy a szolnoki Otthonokban élő idős emberek élete szebbé, könnyebbé váljon, a szép időskor, mint cél, a gyakorlatban megvalósuljon.
Fordítson 1 percet az 1%-ra! Önnek csak jószándékába kerül, de másoknak nagyon sokat segíthet!
Segítsen és ajánlja fel adójának 1%-át a „Szolnoki Idősek Otthonaiban Élőkért és Dolgozókért Alapítvány” javára!

Címünk:           5000 Szolnok, Kaán Károly út 20.
Telefon:           56/410 000; 56/513 120
E-mail:             esziszol@t-online.hu
Honlap:           www.szktteszi.hu
Számlaszám:   OTP 11745004-20081256

Szolnoki Idősek Otthonaiban Élőkért és Dolgozókért Alapítvány
Adószám: 18834727-1-16
Köszönjük!
A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 2007. október 1-én létrehozta a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézményét.

A létrehozott új intézmény az 1981 óta működő Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye helyett 2007. okt-1-től jogutódként látja el a működési engedély szerinti feladatait.


A létrehozott intézmény komplexen biztosítja 4 településen az idősek számára az alapszolgáltatásokat, valamint teljes kistérségi szinten a szakosított ellátást. Ezek közül az ápolást-gondozást biztosító bentlakásos intézményei Szolnokon, 3 telephelyen működnek, melyekbe az ország egész területéről fogadunk jelentkezőket.

Az Intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott alapellátások, és szakosított ellátás közül az alábbiakat biztosítja:

Alapellátások:
 • Szociális étkeztetés,
 • Házi segítségnyújtás,
 • Nappali ellátás (idősek klubjai),
 • Falu- és tanyagondnoki szolgáltatás,
 • Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Szakosított ellátási formák:

Ápolást, gondozást nyújtó intézmények:                  
 •     demens                                                                             
 •     általános szükségletűek ellátása


HÍREINKMOSOLYVIRÁG NAPKÖZIS TÁBOR 2018
Idén harmadik évben került megrendezésre aZ Intézményünk nyári napközis tábora. A programban a dolgozóink 7-14 éves kor közötti gyermekei vehettek részt, amelynek egyik célja a generációk közöti hídépítés volt. A tábor programjának szerves részét képezte ebben az évben is a bentélő idősekkel való közös programok, amelyeket az intézményünk foglalkoztató kollégái és az önkéntesmunkában visszatérő nyugdíjas munkatársaink szerveztek a gyerekek részére. A két korosztály közös élményeit kézműves foglalkozások, bingó játék és sok egyéb porgram színesítette. Minden évben ellátogat a táborba a Szolnoki Állatotthon néhány lakója, akiket mindig nagy szeretettel fogadnak mind az idősek, mind a gyerekek. A menhelyről érkező kutyák és cicák kedvessége idén sok szép pillanattal ajándékozták meg a résztvevőket.

JUNIÁLIS ÉS NYUGDÍJAS TALÁLKOZÓ 2018

CSALÁDI KARÁCSONY 2017

A karácsonyt megelőző napokban hagyomány, hogy az intézményünk idősotthonaiban és gondozási központjaiban is ünnepséget rendeznek.  Minden helyszínen meghitt, családias légkörben gyűltek össze az idősek, családtagjaik, a vendégek és a gondozók, hogy együtt ünnepeljék a karácsonyt.

További képek a Galériában!


SZOCIÁLIS MUNKA NAPJA - ÉVÉRTÉKELÉS
Az idén a Szociális Munkások Napja alkalmából rendezett ünnepségünket saját telephelyünkön a Vízpart krt.-on rendeztük meg. A rendezvényhez méltó, elegáns környezetben ünnpelhettük az éves szakmai munkánk eredményét. A 2017-es év is gazdag volt szakmai változásokban, fejlesztésekben, hiszen idén nyitotta meg az intézményünk az Idősek Gondozóházát, valamint a VIII. sz. Gondozási Központot is. Az Alapítványunk pályázati forrásából a NEA támogatásával, pedig szakmai tanulányúton vehettek részt a középvezetőink, valamint belső képzés keretében kreatív önismereti tréningre jelentkezhettek, ahol a személyiségfejlesztés új módszerével ismerkedhettek meg a művészetterápiával.
További képek a Galériában!

SZAKMAI ELISMERÉS
Szolnok város közgyűlése 2007-ben alapította a Pro Caritate díjat a város szociális és gyermekjóléti intézményeiben tevékenykedők iránt érzett tisztelete és megbecsülése jeléül azoknak, akik a szakterület helyi eredményei, értékei gyarapításában kiemelkedő tevékenységet nyújtottak. A díj 2011-től dr. Adorján Ildikó nevét viseli.
Büszkék vagyunk, hogy ebben az elismerésben idén Buru Györgyné, az Intézményünk igazgatója  részesült.
Szívből gratulálunk!

„SZOCIÁLIS SZAKMAI MEGÚJULÁS”
A Szolnoki Idősek Otthonaiban Élőkért és Dolgozókért Alapítványunk az Emberi Erőforrások Minisztériumához nyújtott be szakmai pályázatot  „Szociális szakmai megújulás” címmel. A pályázatunk kedvező elbírálásban részesült (pályázati azonosító:NEA-TF-17-SZ-0284),
A szakmai kirándulás során két idősek bentlakásos otthonát látogattunk meg. Gödöllőn a  Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthonát,  és Veresegyházán a Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthonát. Mindkét intézményben eredményes, a szakmai nézőpontunkat tágító újításokkal ismerkedhettünk meg. A kirándulás  részét képezte egy kis kulturális program is, amelynek keretében megtekintettük a Gödöllői Kastélyt, ahol az 50-es években szintén idősek otthona működött egykor.
A pályázati program megvalósításában résztvevő kollégák, mind szakmailag, mind mentálhigiénés szempontból olyan élményekkel gazdagodtak, amelyek elősegítik a hatékonyabb munkavégzést a számukra.
További képek a Galériában!30 ÉVES AZ 5. SZÁMÚ GONDOZÁSI KÖZPONT!
2017. augusztus 2-án került megrendezésre a Gondozási Központunk 30. Jubileumi Ünnepsége.  Klubtagjaink, régi és jelenlegi dolgozóink, meghívott vendégeink együtt idézték fel az elmúlt 30 év emlékeit. Az ünnepségen előkerültek a régi fényképek és fotóalbumok, volt nevetés és tánc is. Jelenlétükkel megtisztelt Bennünket Rezák László képviselő úr, és Deák Sándor Úr is.Mosolyvirág Napközis tábor - Generációs hídépítés
Az idén második alkalommal rendezte meg az Intézményünk a nyári napközis tábort a munkatársak 7-14 év közötti gyermekei részére. A programon a gyerekek és a bentlakásos intézményünk telephelyein élő idősek közös programokon vettek részt. A tábori élmények között szerepelt a közös kézműveskedés, a Szolnoki Állatotthon kutyáinak fogadása, és a NEFAG vadaspark meglátogatása is. A közös programok a  generációs hídépítést segítették elő, amelyek által mindkét korosztály sok-sok pozitív élménnyel gazdagodhatott.


CSAPATÉPÍTŐ DOLGOZÓI KIRÁNDULÁS ÓPUSZTASZEREN
Az idei intézményi kirándulásunkat Ópusztaszer-Szeged helyszínekre szerveztük, ahová 64 fővel utaztunk el.  Nemcsak a program, de az időjárás is változatos volt a nap során. Volt részünk napsütésben, jégesőben és a végén szivárvány látványában is. A program keretébe megtekintettük az ópusztaszeri emlékparkot és a Feszty körképet a délelőtt folyamán, majd Szegeden ebédeltünk. A délutáni programunk Szeged belvárosának a megtekintése volt, és egy kis ízelítőt is kaptunk a város XIII. Borfesztivál programjából. Vidám, élményekkel teli nap volt mindenki számára ez a májusi kirándulás.
További képek a Galériában!

IDŐSOTTHONOK TALÁLKOZÓJA
Időseink a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősotthonok Szépkorú, de Ifjúszívű Lakóinak XIX. Kulturális és Sportversenyén vettek részt 2017. május 3-án. 
A rendezvény helyszíne ebben az évben Kunszentmárton volt, ahol nagy szeretettel fogadtak bennünket.
Jelenetünk a Hajókázás Idősmódra címet kapta. Az idősek rengeteget készültek az előadásra, és nagyon izgultak is, de közös munkájukat sok-sok elismerő szóval illeték más otthonok lakói és dolgozói is. A rendezvényen különdíjban részesültünk színpadi játék kategóriában.
 Bár a sportvetélkedőn helyezést nem értünk el, mégis azt mondhatjuk, hogy igazán lelkesen végezték a feladatokat.  Büszkék lehetünk rájuk. Az egész napos programot nagyon élvezték lakóink, minden nap felemlegetjük, bár a nap végére elfáradtak.
További képek a Galériában!

KIRÁNDULÁS
A Tószegi Gondozási központ idősei 2017.05.03-án Szolnokra kirándultak. Itt a REPTÁRAT látogatták meg, illetve a Vízpart krt-i idősek otthonában tettek látogatást. Az intézmény bemutatása után egy volt klubtagot is megörvendeztettek a személyes találkozással. Nagyon tartalmasra és kerekre sikeredett ez a nap.
További képek a Galériában!
MÚLTIDÉZŐ VONATOZÁS
 Interaktív  történelem órán jártak lakóink! Kertész Róbert régész, történész egy múltidéző vonatozás keretében mutatta be az érdeklődőknek az 500 évvel ezelőtti Szolnokot, majd felkeresték azokat a helyeket, ahol mára már eltűnt épületek álltak.
2017.01.26.

CSALÁDI KARÁCSONY
Az intézményünk  az idén is, szívet melengető műsorokkal és karácsonyi hangulatot idéző ünnepséggel rendezte meg a hagyományos "Családi karácsony" című rendezvényét. Közel 300 idős és hozzátartozójuk vehetett részt a karácsonyi alkalmakon, ahol a város polgármestere Szalay Ferenc is köszöntötte a lakóinkat és családtagjaikat.

További képek a Galériában!

Gratulálunk Kollégánknak!
A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Pro Caritate díjat alapított azok részére, akik ezen szakterület helyi eredményei, értékei gyarapításában kiemelkedő tevékenységet nyújtanak. 2016 október10-én ezt az elismerést Ondok Ferencné, intézményünk részlegvezető ápolója vehette át.


Nyári napközis tábor a Szolnoki Idősek Otthonában
Régi tervünk vált valóra, amikor is augusztusban két héten keresztül a dolgozóink gyermekeinek vidámsága tehette színesebbé a Kaán K. úti idős lakóink hétköznapjait. A kezdeményezésünk  célja, a szociális érzékenység fejlesztése mellett, a gyermekek és az idősek részére hasznos időtöltést biztosítani. A programjaink között szerepelt kreatív kézműves foglalkozás, közös játék, a Szolnok Városi Állatotthon meghívása, valamint a Bagolyvár Vadaspark meglátogatása is. A gyermekek felügyeletébe az Intézményünk nyugdíjas kollégáit, valamint az 50 órás közösségi szolgálatot teljesítő diákot is sikerült bevonnunk.  Programunk eredményességének leghitelesebb mutatója a sok-sok közös nevetés, a kedves élmények és az idősek és a gyermekek között kialakult szeretetteli kapcsolat.
2016. 08. 18.