Akadálymentesítési nyilatkozat

A SZKTT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE elkötelezett amellett, hogy folyamatosan biztosítsa honlapjának akadálymentes használatát a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2016/2102 európai parlamenti és tanácsi irányelvbe foglaltak, valamint az adott rendelkezések implementálására szolgáló, a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény (továbbiakban: törvény) rendelkezéseinek megfelelően.

Az Akadálymentesítési Nyilatkozat a SZKTT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE hivatalos honlapjára (www.szktteszi.hu; továbbiakban: Honlap) vonatkozik.

Megfelelőségi státusz

A Honlap az alábbiakban felsorolt kivételek mellett megfelel a törvénynek.

Nem akadálymentes tartalom

Az alábbiakban felsorolt tartalom a következő okok miatt nem akadálymentes.

A 2018. évi LXXV. törvénynek nem feleltethetők meg az alábbiak:

  • A szkennelt PDF állományok nem felolvashatóak
    A jelenlegi gyakorlat szerint a dokumentumok egy részének hitelesítése kézi aláírással történik. Az így keletkező PDF állományok szkennelése során nem minden esetben biztosítható, hogy azokat a képernyő-felolvasó programok értelmezni tudják.
  • Nem megfelelő kontrasztarány az alkalmazott témasablonban
    A képernyő-felolvasó programot használó, illetve hangvezérléssel navigáló felhasználók részére a Honlapon alkalmazott témasablonban előfordulhat, hogy egyes alkalmazott színeknél alacsonyabb a kontrasztarány, amely a teljes körű akadálymentes használatot csökkentheti.

Aránytalan teher:

A SZKTT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE rendszeresen és nagy számban állít elő MS Office formátumú dokumentumokat, amelyekből PDF fájlok készülnek és jelennek meg honlapunkon. A jelenleg közzétett dokumentumok egy része nem mutat megfelelést, de ezek a meg nem felelések nem akadályozzák az információk megtekintését.

Az Akadálymentesítési Nyilatkozat elkészítése

E nyilatkozat a SZKTT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE által elvégzett önértékelés, valamint a https://www.webaccessibility.com oldal ajánlásai és automata riportjai alapján készült.

Visszajelzés és elérhetőségek

Folyamatosan dolgozunk azon, hogy a Honlap a lehető legrövidebb időn belül, teljeskörűen akadálymentessé váljon. Az esetleges megfelelőségi hiányosságokat az titkarsagl[kukac]szktteszi.hu címen jelezheti. A visszajelzési mechanizmuson küldött értesítések feldolgozásáért a SZKTT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE felelős. A törvény 4. § (2) bekezdése értelmében a SZKTT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE a jelzésre 30 napon belül köteles válaszolni.

Végrehajtási eljárás

Az akadálymentesítési ellenőrzés részletes szabályait a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvényben foglalt kötelezettségek teljesítése ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 162/2019. (VII. 5.) Kormányrendelet tartalmazza.

  • Ellenőrző szervezet: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
  • Székhely, levelezési cím: 1134 Budapest, Váci út 35.
  • Ügyfélszolgálat: +36 1 450 3070
  • E-mail: ugyfelszolgalat@kifu.gov.hu

Amennyiben a visszajelzési eljárásban az értesítést vagy kérelmet benyújtó személy a törvény 4. § (2) bekezdése szerinti határidőben nem, vagy nem kielégítő választ kap a SZKTT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYÉTŐL, bejelentése alapján az ellenőrző szervezet akadálymentesítési ellenőrzést végez.