Idősek Otthonai


I. sz. Idősek Otthona
5000 Szolnok, Vízpart krt. 3.
1_otthon@szktteszi.hu
tel: +36 56 377 865


II. sz. Idősek Otthona
5000 Szolnok, Kaán Károly út 20.
osztvez@szktteszi.hu
tel: +36 56 410 000


III. sz. Idősek Otthona
5000 Szolnok, Vízpart krt. 3.
laszloerika@szktteszi.hu
tel: +36 56 510 276


Időskorúak Gondozóháza
5000 Szolnok, Abonyi út 32.
gondozohaz@szktteszi.hu
tel: +36 56 514 404


IV. sz. Idősek Otthona
5000 Szolnok, Vízpart krt. 3.
 
tel: +36 56 412 953

Az átmeneti elhelyezés maximum 9 hónap időtartamra vehető igénybe. Ez az időtartam, egy alkalommal, legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítható.

Intézményünk 15 férőhelyen tudja biztosítani az idősek ellátását, 3 ágyas szobákban.

A térítési díj: 5.000,-F t/nap, 150.000,- Ft/hó, a SZMJV közgyűlése 4/2017.(II.27) önkormányzati rendelete alapján.

Célunk, hogy segítséget nyújtsunk azoknak az időskorú ellátottaknak, akik az egészségi állapotukban bekövetkezett változás miatt 24 órás felügyeletet igényelnek, valamint azoknak a rászoruló személyeknek, akiket a családjuk gondoz, de e tevékenység végzése átmenetileg akadályokba ütközik, (betegség, költözés stb.)

Ellátási terület: Szolnok járás közigazgatási területe

Az Időskorúak Gondozóháza teljes körű ellátás részeként gondoskodik

 • átmeneti elhelyezésről 24 órás felügyelet mellett;
 • napi 3x-i étkezés, szükség esetén diéta;
 • ruházattal és textíliával való ellátásáról;
 • egészségügyi ellátás biztosításáról.

Az érdeklődők részére lehetőséget biztosítunk telephelyeink megtekintésére a hét csütörtöki napjain 09.00 és 11 .00 óra között előzetes időpont egyeztetés után.

.

Az idősek bentlakásos otthonaiban történő elhelyezés ügyintézésének menete

Szolgáltatás igénylésének kezdeményezés

A szolgáltatás igénylését a „Kérelem” formanyomtatvány kitöltésével lehet kezdeményezni. A nyomtatvány szeméyesen átvehető munkaidőben, a Vízpart körúti irodában, vagy letölthető a következő linken:

Kérelem nyomtatványcsomag:

Csatolandó dokumentumok:

A „Kérelem” mellé kell csatolni (másolatban)

 • személyigazolvány
 • lakcímkártya
 • TAJ-kártya
 • utolsó nyugdíjszelvény
 • nyugdíjösszesítő (tárgyévi)
 • életjáradékról szóló szelvény
 • fogyatékossági támogatásról szóló szelvény
 • fogyatékossági támogatásról szóló határozat
 • gondnokság alá helyezés elindításáról szóló beadvány
 • gondnoki kijelölő határozat
 • utolsó kórházi zárójelentés
 • 80 év feletti egyedül élő Kérelmező esetében a Jegyző által kiállított igazolás

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8.00-15.00
Kedd: 13.00-15.00
Szerda: –
Csütörtök: 13.00 – 15.00
Péntek: 8.00-11.00
Ügyfélfogadás helye:
Szolnok, Vízpart körút 3..
tel: +36   56 513 120
Ügyintéző:
Tokajiné Fodor Szilvia

A kitöltött kérelem és a csatolandó fénymásolatok eljuttathatók személyesen vagy postai úton az intézmény székhelyére:>
SZKTT Egyesített Szociális Intézménye
5000 Szolnok, Vízpart körút 3.

A bekerüléshez szükséges dokumentumok beérkezése után az intézményi elhelyezést megelőzően az iintézmény 2 munkatársa tájékozódik kérelmező életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szociális helyzetéről, a megfelelő személyre szabott szolgáltatás biztosítása érdekében..
Az előgondozás célja:

 • Az elhelyezésre váró helyzetének megismerése, annak megállapítása, hogy állapotának és szükségleteinek megfelel-e az intézmény szolgáltatása.
 • Tájékoztatás nyújtása az igénybe vevő részére az intézményi életre való felkészülésre.
 • Annak vizsgálata, hogy az ellátást igénybe vevő életkora, egészségi állapota, valamint szociális helyzete alapján jogosul-e az ellátásra.
 • A szolgáltatás biztosításának előkészítése az igénybe vevő részére az intézményben.
Oldal megosztása